A+ A A-

„КЕТЪРИНГ” по проект № 0054-ОХО-3.3 “Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

02.07.2014г.

Срок за подаване на оферти

03.07.2014г. - 16.30 ч.

Дата на отваряне

07.07.2014 г. - 11:10 ч.

Място на отваряне

гр.Хасково,пл.Общински 1,

Община Хасково, заседателна зала 2 етаж


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art