A+ A A-

Изработване и разпространение на печатни, аудиовизуални, информационни, рекламни материали и публичност


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

01.07.2014г.

Срок за подаване на оферти

02.07.2014г. - 16.30 ч.

Дата на отваряне

07.07.2014 г. - 09:10 ч.

Място на отваряне

гр.Хасково,пл.Общински 1,

Община Хасково, заседателна зала 2 етаж


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art