A+ A A-

Изграждане на подпорна стена в ПИ №77195.734.43, кв. 178 по плана на гр. Хасково


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

13.06.2014г.

Срок за подаване на оферти

16.06.2014г. - 16.30 ч.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art