A+ A A-

Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект: "Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип"


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

12.06.2014г.

Срок за подаване на оферти

13.06.2014г. - 16.30 ч.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art