A+ A A-

Изготвяне на детайлно обследване на енергийната ефективност на обекти по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

05.06.2014г.

Срок за подаване на оферти

06.06.2014г. - 16.30 ч.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art