A+ A A-

Изготвяне на технически паспорти на обекти по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково

Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

05.06.2014г.

Срок за подаване на оферти

06.06.2014г. - 12.00 ч.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art