A+ A A-

Изработване на горскостопански план на горските територии, собственост на община Хасково, област Хасково, с обща площ 11 255 ха


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

04.04.2014г.

Срок за подаване на оферти

07.04.2014г. - 16.00 ч.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art