A+ A A-

Доставка на съдове за пепел


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

24.02.2014г.

Срок за подаване на оферти

25.02.2014г. - 16.30 ч.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art