A+ A A-

Отпечатване и доставка на съобщения за дължимите данъци и такса битови отпадъци за 2014 г. на Община Хасково


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

22.01.2014г.

Срок за подаване на оферти

23.01.2014г. - 16.30 ч.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art