A+ A A-

Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнители на обществени поръчки по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково”


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

26.12.2013г.

Срок за подаване на оферти

27.12.2013г.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art