A+ A A-

Доставка на материали и консумативи за проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс"


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

13.12.2013г.

Срок за подаване на оферти

16.12.2013г.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art