A+ A A-

Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на общ.Хасково


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 20.12.2013

Срок за подаване на оферти

14.00ч. / 30.12.2013

Дата на отваряне на оферти

11.00ч. / 02.01.2014

Дата на отваряне на ценови предложения

14.00ч. / 21.02.2014


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art