A+ A A-

Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 30.12.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 09.01.2014

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 10.01.2014

Дата на отваряне на ценови предложения

10.00ч. / 13.02.2014


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art