A+ A A-

Осигуряване на информация и публичност по проект "Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна среда в гр. Хасково"


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 26.11.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 03.12.2013

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 04.12.2013

Дата на отваряне на ценови предложения

14.00ч. / 18.03.2014


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art