A+ A A-

Финансов одит на изпълнението на дейностите по проект "Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково"


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 22.11.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 29.11.2013

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 02.12.2013

Дата на отваряне на ценови предложения

13.00ч. / 14.02.2014


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art