A+ A A-

Извършване на мониторинг на Обучителни семинари по проект "The Lifelong Museum Learning Project"


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

09.10.2013г.

Срок за подаване на оферти

10.10.2013г. 


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art