A+ A A-

Провеждане на обучения по проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс"


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 08.10.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 15.10.2013

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 16.10.2013

Дата на отваряне на ценови предложения

14.00ч. / 21.11.2013


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art