A+ A A-

Доставка на компютърни конфигурации, монитори, принтери, мултифункционални устройства, скенери и аварийно захранване /UPS/ за нуждите на общинска администрация гр. Хасково


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 27.09.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 04.10.2013

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 07.10.2013

Дата на отваряне на ценови предложения

15.00ч. / 11.11.2013


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art