A+ A A-

Дейности по осигуряване на публичност на проект „Roads Open Access To Deliver Safety“ по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 18.09.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 25.09.2013

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 26.09.2013

Дата на отваряне на ценови предложения

10.00ч. / 22.11.2013


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art