A+ A A-

Осигуряване на информация и публичност по проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково чрез инвестиции в човешки ресурс"


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 09.09.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 16.09.2013

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 17.09.2013

Дата на отваряне на ценови предложения

14.00ч. / 07.10.2013


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art