A+ A A-

Северозападен обходен път, гр.Хасково HKV1258 - Хасково - Ханче Клокотница - І-8 от км 0+000 до км 6+095" във връзка с изпълнение на проект „Roads Open Access To Deliver Safety“


Вид на процедурата

открита процедура

Срок за закупуване на документация

16.30ч. / 26.07.2013

Срок за подаване на оферти

16.30ч. / 09.08.2013

Дата на отваряне на оферти

10.00ч. / 12.08.2013

Дата на отваряне на ценови предложения

11.00ч. / 23.09.2013


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art