A+ A A-

Разработване на документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки по проект "Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна среда в гр. Хасково"


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

02.07.2013г.

Срок за подаване на оферти

03.07.2013г.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art