A+ A A-

Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково до депото в землището на село Гарваново и почистване на територии за обществено ползване в град Хасково


Вид на процедурата

 открита процедура

Срок за закупуване на документация

 16.30ч. / 19.07.2010

Срок за подаване на оферти

 16.30ч. / 30.07.2010

Дата на отваряне на оферти

 10.00ч. / 02.08.2010

Дата на отваряне на ценови предложения

 10.00ч. / 09.08.2010


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art