A+ A A-

Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към "Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД


Вид на процедурата

 публична покана

Срок на валидност

 27.03.2012

Срок за подаване на оферти

 27.03.2012


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art