A+ A A-

Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково, 2010


Вид на процедурата

 открита процедура

Срок за закупуване на документация

 16.30ч. / 13.10.2010

Срок за подаване на оферти

 16.30ч. / 25.10.2010

Дата на отваряне на оферти

 10.00ч. / 26.10.2010

Дата на отваряне на ценови предложения

 10.00ч. / 21.12.2010


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art