A+ A A-

Изпълнение на строителен надзор по проект Подобряване на парковата среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в гр. Хасково


Вид на процедурата

 открита процедура

Срок за закупуване на документация

 16.30ч. / 29.07.2010

Срок за подаване на оферти

 16.30ч. / 09.08.2010

Дата на отваряне на оферти

 10.00ч. / 10.08.2010

Дата на отваряне на ценови предложения

 10.00ч. / 23.08.2010


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art