A+ A A-

Изготвяне и оценки на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Хасково


Вид на процедурата

 открита процедура

Срок за закупуване на документация

 26.03.2012

Срок за подаване на оферти

 16.30ч. / 05.04.2012

Дата на отваряне на оферти

 10.00ч. / 06.04.2012

Дата на отваряне на ценови предложения

 14.00ч. / 28.06.2012


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art