A+ A A-

Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково / 2012


Вид на процедурата

 открита процедура

Срок за закупуване на документация

 16.30ч. / 16.12.2011

Срок за подаване на оферти

 16.30ч. / 27.12.2011

Дата на отваряне на оферти

 10.00ч. / 28.12.2011

Дата на отваряне на ценови предложения

 10.00ч. / 11.01.2012


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art