A+ A A-

Информационна среща на ОИЦ - Хасково в Тополовград

На 07.06.2012 г. /четвъртък/, Областен информационен център – гр. Хасково организира

информационна среща в община Тополовград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на местната администрация, малките и средни предприятия в община Тополовград. Целта е да се представят възможностите за финансиране на проектни идеи по отворени схеми  на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Събитието ще се състои в зала на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий -1894”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2. Начален час на събитието: 10,00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art