A+ A A-

Мерки срещу излезли от употреба МПС

В изпълнение на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването от излезли от употреба МПС,

Община Хасково започва активни проверки с поставяне на предупредителни стикери, принудително вдигане и извозване на излезли от употреба МПС. 
На физическите и юридически лица, собственици на излезли от употреба МПС, които не ги преместят и предадат доброволно в предвидения срок, ще бъдат налагани глоби, а МПС ще бъдат принудително преместени и предадени за разкомплектоване.
Глоби за физически лица: от 150 до 500 лв.
Глоби за юридически лица: от 1500 до 5000 лв.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art