A+ A A-

Пръскане срещу гъсеници - важно за пчеларите

Община Хасково уведомява гражданите, че на 06.05.2012г.(неделя)

от 6:30 часа до 9:30 часа ще се извърши обработка на площи в Лесопарк “Кенана” срещу нападение от листогризещи гъсеници.
Пръскането ще се извърши с летателна машина. За обработката ще се използва препарат “Дипел”. Препаратът е биологичен и е безвреден за хората и животните.
С оглед гарантиране сигурността на пчелните семейства, пчеларите следва да вземат необходимите мерки за недопускане летеж на пчелите в упоменатия район за периода на пръскане.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art