A+ A A-

Информационна среща на ОИЦ-Хасково в Димитровград

На 04 април 2012 г. /сряда/, Областен информационен център – гр. Хасково организира

информационна среща в Община Димитровград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на малките и средни предприятия в Община Димитровград, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Участниците ще бъдат запознати с инициативата JEREMIE.
Събитието ще се състои в зала “Гросето”, бул. “Г. С. Раковски” № 15, гр.Димитровград. Начален час на събитието: 10,00 часа.
Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Срещата е открита за граждани и медии.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art