A+ A A-

Информационна среща на ОИЦ-Хасково в Харманли

 На 24 април 2012 г. /вторник/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща в община Харманли на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.

Срещата е насочена към представителите на малките и средни предприятия в община Харманли, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Участниците ще бъдат запознати с инициативата JEREMIE. 

Събитието ще се състои в конферентната зала на „Културен център”, гр. Харманли, бул. „България”, № 13 Б. Начален час на събитието: 10,00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art