A+ A A-

ОИЦ – Хасково организира информационна среща с представители на бизнеса от Община Ивайловград

На 22 март 2012 г. /четвъртък/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща в Община Ивайловград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на малките и средни предприятия в Община Ивайловград, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Участниците ще бъдат запознати с инициативата JEREMIE.

Събитието ще се състои в залата на Народно читалище „Пробуда 1914”, гр. Ивайловград, ул. Орфей № 1. Начален час на събитието: 10,00 часа.
Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Срещата е открита за граждани и медии.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art