A+ A A-

ОИЦ – Хасково организира информационна среща с представители на бизнеса от Община Тополовград

На 21 март 2012 г. /сряда/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща в Община Тополовград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.

Срещата е насочена към представителите на малките и средните предприятия в Община Тополовград, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Участниците ще бъдат запознати с инициативата JEREMIE.
Събитието ще се състои в залата на Бизнес център “Терзиева къща”, на адрес ул. “Драма”  № 3, гр. Тополовград. Начален час на събитието: 10,00 часа.
Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art