A+ A A-

На вниманието на Спортните клубове в Община Хасково

На основание решение № 103 / 24.02.2012 г. на Общински съвет Хасково и чл.59, ал.2 от ЗФВС и във връзка с предоставяне на средства от бюджета на Община Хасково за спортни клубове, регистрирани като ЮЛНЦ в обществена полза, със седалище и адрес на територията на Община Хасково, е необходимо Председателите на УС на Спортни клубове, да представят следната информация за ръководения от тях спортен клуб:
 
1.Съдебно решение и актуално състояние на клуба.
2.База, в която клубът развива дейност (собствена, наета, общинска, държавна) и срок на договор за ползване.
3.Утвърден от съответната федерация спортен календар.
4.Удостоверения, протоколи, грамоти, доказващи класиране до VІ място на държавно първенство и до VІІІ място на балканско,  европейско и световно първенство.
5.Брой спортни специалисти, назначени на трудов или граждански договор(копия от договорите)
6.Брой на занимаващите се със спорт в клуба (деца, юноши и девойки, мъже и жени; картотекирани и некартотекирани) и график за извършване на тренировъчна дейност.
7.Данъчна декларация за 2011 г.(Отчет за приходи и разходи)
8.Проектобюджет на спортния клуб за 2012 г.
 
Информацията се представя до 23.03.2012 г. на мл. експерт „Спорт” Любомир Георгиев, стая 415 в Община Хасково, тел. 603 445.
 
          

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art