A+ A A-

Конкурс за детска рисунка

 

 

 

 

ЦВЕТНА КАРТИЧКА ЗА МОЯ КРАСИВ ГРАД
конкурс за детска рисунка
 
Община Хасково обявява конкурс за детска рисунка на тема “Цветна картичка за моя красив град” в рамките на програмата “120 години озеленяване в Хасково”.
Изисквания към рисунката:
  • тематика: природа
  • формат А4, поставен в цветно паспарту (максимален формат с паспартуто 310/220 см)
  • няма изисквания към използваната техника на рисуване или декорация
  • надпис на гърба на рисунката: име на детето, възраст, име на Детската градина (ДГ) или Обединеното детско заведение (ОДЗ)
  • маскимален брой рисунки от ДГ или ОДЗ – 15.
Директорите на ДГ или ОДЗ представят всички рисунки от съответната ДГ или ОДЗ в “Деловодството” на Община Хасково запечатани в плик (или друг вид опаковка) с надпис “За конкурса “Цветна картичка за моя красив град” и изписано името на ДГ или ОДЗ.
Рисунките от конкурса ще участват в изложба за Международния ден на Земята – 22 април, при откриването на която ще бъдат наградени авторите на отличените рисунки.
Краен срок: 06.04.2012 год.
За допълнителна информация: тел. 038/603310.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art