A+ A A-

Съобщение относно третиране срещу вредители

Община Хасково уведомява, че на 30.04.2011г. и 01.05.2011г. от 06.30 до 08.30ч. ще се извърши третиране срещу вредители на насаждения с рапица в местностите “Сучъкмаз”, “Топ кория” и “Чатръка”.

Обработката ще се извърши с препарат, включен в списъка на разрешените за прилагане продукти за растителна защита. Карантинен срок – 30 дни.

Пчеларите с разположени пчелни семейства в района на тези местности следва да вземат необходимите мерки за недопущане летеж на пчелите в упоменатите часове. 


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art