A+ A A-

Днес беше открит нов Консултативен кабинет към “Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

        Днес Вр.И.Д. Кмет на Община Хасково г-жа Татяна Димитрова откри новия Консултативен кабинет към “Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”, който се помещава  на ул.“П.Евтимий” 2, ет.5.

Консултативният кабинет ще извършва следните дейности:
  • Консултации за родители, свързани с проблеми при отглеждането и възпитанието на деца и младежи
  • Подкрепа при социални и психологически кризи в семейството
  • Групови и/или индивидуални консултации на деца и родители, потърсили специализирана помощ
  • Изграждане на стратегии за възпитанието на деца с асоциално поведение
  • Разрешаване на конфликти между дете-родител, дете-дете, дете-учител
  • Работа с деца, станали жертви на насилие и/или трафик
  • Превенция и интервенция, свързана с употребата и зависимостта от наркотични вещества и насочване за лечение и рехабилитация
  • Място за срещи и обмен на опит и информация на търсещи и предлагащи помощ родители
  • Гореща телефонна линия за деца и родители, търсещи помощ и подкрепа: 038/603484
Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art