A+ A A-

Село Любеново с ново водоснабдяване

 Село Любеново с ново водоснабдяване

На 26.09.2007г. Кметът на Община Хасково г-н Георги Иванов преряза лентата на новото водоснабдяване на с.Любеново.
Проектът е разработен през 1998г. и актуализиран през 2005г. До момента на изпълнение на новия проект вода се подава само към няколко чешми в селото без да се извършва обеззаразяване.
Общата стойност на строително-монтажните работи е 464 000 лв., от тях 360 000 лв. са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите, 104 000 лв. са собствени средства, вложени от Община Хасково.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art