A+ A A-

Започва приемът на Заявления за панаира в парк "Кенана"

Община Хасково уведомява гражданите и юридическите лица,

че празниците на града ще се проведат в периода от 05.09.2016 г. до 11.09.2016 г.

Заявления за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, за традиционния панаир в Лесопарк "Кенана", ще се приемат в Община Хасково, Касов салон, гише №  4 от 08.08.2016 г. до 24.08.2016 г.
Заявленията за поставяне на увеселителни съоръжения следва да са придружени с документ, удостоверяващ техническата изправност и безопасното ползване на съоръжението.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art