A+ A A-

Класиране на кандидати за заемане на длъжността "Асистент методик"

Класиране на кандидати за заемане на  длъжността "Асистент методик" 

 

по Проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 „Шанс в дома", финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”:

Изтегли оттук

 

 


 

Списък на допуснати кандидати до събеседване:

Изтегли

 


 

Списък на недопуснати кандидати до събеседване:

Изтегли


 

 


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art