A+ A A-

Забранява се брането на липов цвят в Хасково

Със заповед на кмета на Община Хасково Добри Беливанов се забранява

ползването на цвят от липа за стопанска дейност и нанасянето на повреди, нараняване, чупене, кастрене и деформиране на клоните и стъблата на дърветата, разположени на територията на град Хасково и населените места в Община Хасково. При неизпълнение на заповедта, нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково и Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково. Контрол по изпълнението на заповедта ще извършват звено КОРЗ, отдел "Екология" и Общинска полиция.

 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art