A+ A A-

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art