A+ A A-

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост / 02.09.2013 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art