A+ A A-

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Бяло море”

Покажи брой 
 
Обява конкурс, парк "Бяло море"
Заповед № Т-074/02.04.2012

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art