A+ A A-

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Св. Харалампий”, кв. Болярово

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art