A+ A A-

Извършена втора планова проверка “на място” на Бенефициента по проект за “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково"

Проект

“Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”

25.11.2009 г.

Днес бе извършена втората планова проверка “на място” на Бенефициента по проект за “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, реализиран по процедура BG161РО005/08.1.30.01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен на 12.01.2009 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Хасково, честотата на проверките на място е два пъти годишно. Целта на проверките на място е да се проследи изпълнението на договора и да се контролира управлението на проекта.

Екип от специалисти от отдел “Мониторинг и контрол” на Дирекция “Фондове на Европейския съюз по околна среда” към Министерство на околната среда и водите, посетиха Община Хасково и съгласно утвърдена предварителна програма осъществиха срещи с представители на администрацията, отговорни за изпълнението на проекта.

Целта на проверката бе да се проследи цялостното спазване на условията и изискванията на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ в т.ч. и изпълнение на предписанията на Договарящия орган след проведената през месец юли тази година проверка № 1.

На базата на документална проверка и интервю на конкретни длъжностни лица, бе извършена оценка по отношение на:

  • Административен капацитет на Бенефициента за управление на проекта;
  • Писмени правила и процедури за управление на проекта;
  • Администриране и докладване на нередности;
  • Осигуряване на информация и публичност на проекта;
  • Физическо изпълнение на проекта.

Проверката констатира, че Община Хасково е предприела адекватни действия по повод повишаване на административния си капацитет и съществуват действащи вътрешна система за управление и контрол. Спазват се изискванията по повод докладване на нередности, осигуряване на информация и публичност и архивиране на документацията.

Представителите на Междинното звено увериха, че въпреки същественото забавяне на фактическото изпълнение на проекта,  Управляващият орган на ОП “Околна среда 2007-2013 г.“ е в процедура по преглед на сключените договори с цел оптимизиране обхвата и параметрите на проектите и успешното им приключване.

Звено за изпълнение на проекта: Община Хасково, пл. “Общински” 1, 6300 Хасково
038/603 372, 038/603 462
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art