A+ A A-

Публикация юни, 2011 г.

20.06.2011 г., Хасково

През 2009 г. Община Хасково сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите за изпълнението на проектно предложение “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”. Договорът е на обща стойност 981 326 лв., в т.ч. финансиране със средства на Европейския съюз в размер на 785 061 лв. и национално съ-финансиране  - 196 265 лв.  

Проектът се осъществява в рамките на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” по процедурата с референтен № BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Той е разработен с цел подобряване на проектната готовност на Община Хасково по отношение на подготовката на качествени инвестиционни предложения, чрез които да се създадат условия за подобрение на екологичната инфраструктура в посока постигане на съответствие с европейското екологично законодателство и устойчиво развитие. 

Основната дейност на проекта - Дейност 4 “Изготвяне на техническа и работна документация” се състои в подготовката на пълен работен проект за водоснабдителна и канализационна мрежа на четири зони на гр. Хасково – “Каменец”, “Кенана”, “Изгрев” и “Орфей”.

В изпълнение на дейността с Решение 6/14.06.2011 г. на Кмета на Община Хасково е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за селищна ВиК инфраструктура м. „Каменец”, м. „Кенана”, ж.р. „Изгрев” и ж.р. „Орфей”, гр. Хасково”.  

Предмет на възлагане са изработването на:

  • Прединвестиционно проучване за набавяне на необходимите данни за решаване на конкретните инженерни проблеми;
  • Изготвяне на идеен проект за набелязване на концепцията за технологията и изграждането на бъдещата водоснабдителна и канализационна инфраструктура;
  • Изготвяне на специализирани план-схеми “Водоснабдяване” и “Канализация” въз основа на приетия идеен проект;
  • Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен” проект” за водоснабдителната инфраструктура и за канализационната инфраструктура.

Планираната дата за отваряне на постъпилите в Община Хасково оферти за изпълнение на обществената поръчка е 02.08.2011 г.

Звено за изпълнение на проекта: Община Хасково, пл. “Общински” 1, 6300 Хасково
038/603 372, 038/603 462
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art