A+ A A-

Публикация декември, 2011 г.

Декември 2011 г., Хасково

По повод изпълнението на проектно предложение “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, осъществяван по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите в рамките на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” по процедурата с референтен № BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” Решение 6/14.06.2011 г. на Кмета на Община Хасково бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за селищна ВиК инфраструктура м. „Каменец”, м. „Кенана”, ж.р. „Изгрев” и ж.р. „Орфей”, гр. Хасково”.

Оценката на постъпилите  в Община Хасково оферти за изпълнение на обществената поръчка започна на 02.08.2011 г. Със Заповед № 1437/24.10.2011 г. на Зам. Кмета на Община Хасково бе обявено класирането на участниците и изборът на изпълнител на обществената поръчка.. На 14.12.2011 г. между Община Хасково и ДЗЗД „Обединение ВАГ – БУЛ ПРО” бе сключен Договор за възлагане на обществената поръчка с предмет “Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза “работен проект” за селищна ВиК инфраструктура м. „Каменец”, м. „Кенана”, ж.р. „Изгрев” и ж.р. „Орфей”, гр. Хасково”.

Изпълнението на договора е реализиране на основната дейност на проект “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, който предвижда подготовката на  инвестиционни проекти във фаза “работен проект”, включващи всички специализирани схеми и планове, инвестиционни проекти и проектосметна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни документи за районите  “Кенана”, “Орфей”, “Каменец” и “Изгрев”.Звено за изпълнение на проекта:

Община Хасково, пл. “Общински” 1, 6300 Хасково
038/603 372, 038/603 462
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art